Bu Blogda Ara

24 Temmuz 2013 Çarşamba

Saran, Nephan [Nephan Saran]

Prof. Dr. Nephan Saran
(1924 - 2008)
[İsmail Engin - KanalKultur] - Prof. Dr. Nephan Saran (1924 - 2008): Türk antropolog. 1924 yılında İstanbul'da doğdu. İlk öğrenimini İstanbul'da, orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. 1947'de Ankara Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

2 yıl Avukatlık yaptıktan sonra, Amerika'da St. Louis Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrenimine devam ederek, Amerika Çocuk Mahkemeleri sisteminin Türk Ceza hukukuna tatbiki konusundaki teziyle 1955'de Master derecesini aldı.

Türkiye'ye dönüşünde Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Asistanlık yaptı. St.Louis Üniversitesi'nin sağladığı bir bursla tekrar yüksek lisans öğrenimine döndü ve adı geçen üniversitede "Anomie" konusunda hazırladığı bir tezle 1960 yılında "Doktor" ünvanını aldı.

Yüksek lisans öğrenimi döneminde kendini tamamiyle Sosyal Antropoloji'ye verdi. 1961'de tekrar Türkiye'ye döndü ve o sırada İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde yeni ihdas edilen Sosyal Antropoloji Kürsüsü'ne asistan tayin edildi. Sosyal Antropoloji Kürsüsü'nün kuruluş ve gelişmesinde Prof. Hart'ın yanında önemli hizmetlerde bulundu. 1967 yılında da Doçent oldu. Doçentlik tezinin konusu "İstanbul Şehrinde Polis ile İlgisi Olan 18 Yaşından Küçük Çocukların Sosyo-Kültürel Özellikleri Hakkında Bir Araştırma"dır.

1961'den itibaren İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Antropoloji Kürsüsü'nde öğretim ve araştırmalar yaptı. Haftada 16 saat kadar ders verdi ve bu Kürsü'nün bütün yükünü uzun süre tek başına taşıdı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde konferanslar verdi; Kanada'da iç göçler konusundaki bir seminere katıldı; 1973 yılında da Illinois Üniversitesi'nde toplanan Uluslararası Antropoloji Kongresi'nde bir panel yönetti.

31.05.1976 tarihinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü, Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı'nda profesör oldu.

20.10.1987 tarihinde kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. 29.11.2008 tarihinde vefat etti.

Yayınları

Makale

"Korunmaya Muhtaç Çocuklar ve 6972 Sayılı Kanun" Yeni Ufuklar 11 (1962) 120: 36-38; "İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Antropoloji Bölümü Araştırma Faaliyeti" Türkiye'de Sosyal Araştırmaların Gelişmesi Semineri 1971: 115-124; "Sosyal Antropoloji ve Etnoloji Bölümü" Sosyal Antropoloji ve Etnoloji Dergisi 1 (1972): 1-4; "Antropoloji ve Kolları" Sosyal Antropoloji ve Etnoloji Dergisi 1 (1972): 9-19; "Kan Grupları ve Türkiye'deki Dağılımı" Sosyal Antropoloji ve Etnoloji Dergisi 2 (1975): 51-60; "Sosyal Antropolog Gözüyle Toplumumuzda Kadın" Sosyal Antropoloji ve Etnoloji Dergisi 3 (1979): 1-12; "Çocuk Suçluluğu ve Parçalanmış Aileler" Sosyal Antropoloji ve Etnoloji Dergisi 3 (1979) 25-30; "Aile Hayatı ve Toplum" Sosyal Antropoloji ve Etnoloji Dergisi 3 (1979) 13-23; "Çağlayan, İstanbul'un Bir Gecekondu Bölgesinin Tarihi ve Gelişimi" Antropoloji, 12 (1985): 17-33; "Göç ve Kentleşme" Sosyal Antropoloji ve Etnoloji Dergisi 4 (1986); 155-168; "Bilimsel Düşünüşün Doğuşu" Sosyal Antropoloji ve Etnoloji Dergisi 4 (1986): 147-154.

Kitap

İstanbul Şehrinde Polisle İlgisi Olan Onsekiz Yaşından Küçük Çocukların Sosyo-Kültürel Özellikleri Hakkında Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları: 1362, Sosyal Antropoloji ve Etnoloji Bölümü Yayını: 1, İstanbul 1968, 88 s.; İstatistik El Kitabı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları: 1630, Sosyal Antropoloji ve Etnoloji Bölümü Yayınları: 2 İstanbul [1971?], VII + 78 s.; Üniversite Gençliği: Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Yapısı ile Öğrenci Hareketlerinin Teorik ve Deneysel Seviyede Açıklanması. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları: 2032, Sosyol Antropoloji ve Etnoloji Bölümü Yayınları: 3, İstanbul 1975, 163 s.; Köylerimiz. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları: 3222, İstanbul 1984, 179 s. ; (Taylan Akkayan ile birlikte) Çalışan Gençliğin İşbaşında Eğitimi Çıraklık, Kalfalık, Mesleğe Yönelme Sorunları. MEGSB, Ankara 1988, XXII + 526 s.; Antropoloji. İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1993, 324 s.[İsmail Engin - 30 kasım 2008; KaKuTS - KanalKultur]

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder