Bu Blogda Ara

24 Temmuz 2013 Çarşamba

Erginer, Gürbüz [Gürbüz Erginer]

Prof. Dr. Gürbüz Erginer
(1945 – 2009)
[İsmail Engin] - Prof. Dr. Gürbüz Erginer (1945 – 2009): Türk antropolog-folklorist. 1 mart 1945'te İstanbul Kartal'da doğdu. Ankara / Mamak İlkokulu'nda başladığı ilköğrenimini Aydın Gazipaşa İlkokulu'nda 1952'de tamamladı. 1964'te Aydın lisesinden mezun oldu.

 1970'te Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Etnoloji Kürsüsü'nü bitirdi. 1970-1971 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Milli Folklor Enstitüsü'nde araştırmacı olarak çalıştı. 1973-1974 yılları arasında da Ankara Etnografya Müzesi'nde asistan olarak görev yaptı.

1974'te TRT Ankara Televizyonu'nun açtığı film kamera asistanlığı sınavını kazanarak, TRT Ankara Televizyonu'nda kameramanlık yapmaya başladı. Bu arada Fransa'da optik bakım ve onarım kursu ile TRT ve Avusturya Kültür Ofisi'nin ortaklaşa düzenlediği "Etnografik Filmler Kursu"na katıldı. 1976 yılına kadar TRT'de kameramanlık yaptı.

1976'da Ankara Üniversitesi DTCF Etnoloji Kürsüsü'nde asistan oldu. 1978'de yüksek lisansını tamamladı.14 mart 1979'da "Halk Takvimi ve Halk Meteorolojisi" konusunda başladığı doktora çalışmasını "Uşak Halk Takvimi Halk Meteorolojisi" ana başlığıyla 15 nisan 1982'de bitirdi ve "edebiyat doktoru" oldu. 1985'te aynı fakültede Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Halkbilim Anabilim Dalı'nda yardımcı doçentliğe atandı.


1993'te etnoloji ve sosyal antropoloji doçenti ünvanını aldı. 1998'de profesör oldu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Halkbilim Bölümü Etnoloji Anabilim Dalı'nda görev yaptı ve bölüm başkanlığı yürüttü.

28 mart 2009'da vefat etti.

Yayınları

a) Bibliyografya


M. Adil Özder / Gürbüz Erginer / İsmail Öztürk / Zümrüt Erk (Hazl.): Türk Folklor ve Etnografya Bibliyografyası - I. Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Folklor Enstitüsü Yayınları: 5, Ankara 1971, 521 s.; Arş. Gör. Abdürrahim Özmen / Yrd. Doç. Dr. M. Muhtar Kutlu / Prof. Dr. Gürbüz Erginer (Hazl.): Türk Folklor ve Etnografya Bibliyografyası - IV (1974-1984). Kültür Bakanlığı Yayınları: 2296, Ankara 1999, 377 s.

b) Kitap

Uşak Halk Takvimi Halk Meteorolojisi. Kültür ve Turizm Bak. MİFAD Yayınları: 58, Ankara 1984, 150 s.; Kurban. Kurbanın Kökenleri ve Anadolu'da Kanlı Kurban Ritüelleri. Yapı Kredi Kültür ve Sanat Yayınları, İstanbul 1997, 250 s.

c) Makale

"Halkbilimde Görüntü Belgesi Olarak Akarfilmin Kullanılması" DTCF Dergisi, XXX (1979-1982) 1-2: 129- 141; "Toplumsal Bilimlerimizin Açmazında ‘Gelenekler: Töre ve Törenler' Adlı Yayınlanmış Bir Doçentlik Tezindeki Kimi Yanılmalar Üzerine" Antropoloji 12 (1985): 247-255; "Monografi Yönteminin Ana Nitelikleri. (Halkbilimde Monografik Çalışmalar)" Antropoloji 12 (1985): 257-267; "Günümüz Türkiye'sinde Halk Oyunları. (Halkoyunları Belli Kurumların Değişik Amaçlı ve Fonksiyonlu İletişim Araçlarıdır.)" Yarın Dergisi (1984) 40: 13; "Anadolu'dan İki Etnoğrafik Gereç" Türk Dili (1993) 500: 349-351; "İlk Şehir Merkezleri ve Aztek Tüccarları" Bilim ve Teknik (1994) 320: 34; "Kayraktepe Baraj Bölgesi Sakinlerini Zorunlu Yeniden Yerleştirmede Sosyo- Kültürel Sorunlara Dayalı Bulgu ve Bilgiler. Yeniden Yerleşim Planlaması, Uygulaması, İzleme ve Rehabilitasyonu" Haz.: Mümtaz Bayram-Turan Hazar / Ayşe Kudat. Ankara 1995: 53.-61; "Kutsal Kitaplarda Kurban Konusu" Bilim ve Ütopya 11 (1995): 19-23; "Sacrifice of Vow in Çapar Village of Anatolia (A Blood Sacrifice Ritual). A Participant Observation" Acta Etnographica Hungarica 43 (1998) 3-4: 471-478; "Anadolu'da Batıl İnanmalar ve Büyü" Elemterefiş. Anadolu'da Büyü ve İnanışlar. Sergi Kataloğu. Yapı Kredi Yayınları: 1873, İstanbul 2003: 50-62; "Kan ve Tabu" Cogito, 37 (2003): 181-191; "Bir Halkbilimcinin Gözünden Ölüm" Cogito, (2004) Yaz: 286-292; "Siyah Kalem Minyatürlerine Farklı Yorumlar" Ben Mehmet Siyah Kalem, İnsanlar ve Cinlerin Ustası. İstanbul 2004: 119-127.

d) Çeviri

Ralph Leon Beals / Harry Hoijer: "Antropolojinin Konusu ve Alanı" Çev.: Gürbüz Erginer, Ralph Leon Beals / Harry Hoijer: An Introduction To Antropology. Second Printing, New York 1972: 1-18 (" The Nature and Scope of Anthropology ") Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 35. c.; Dr. Mihaly Hoppal: "Sibirya Şamanizminde Doğa Tapınımı" Çev.: Gürbüz Erginer, Mihaly Hoppal: "Natur Worship in Siberian Shamanism." Estonia Electronical of Folklore Journal 4 (1997), AÜ DTCF Dergisi 41 (2001) 1: 209-225.

e) Yayınlanmış Bildiri

"Halk Takvimi" II. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi. Bursa 22-28 Haziran 1981 Bildirileri. Ankara 1982, IV. c.: 169-173; " Halkbilimde Araştırma Yöntem ve Teknikleri" 5-6 Mart 1985 Sirena Aylık Uluslararası Turizm ve Folklor Dergisi 1(1985) 2: 18-20; "Halk ve Edebiyat" Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri. 7-9 Mayıs 1983 Eskişehir. Eskişehir 1987: 97-98; "Halkbilimde Fonksiyonel Yaklaşım ve Fonksiyonel Çözümleme" III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi. İzmir 23-28 Haziran 1986 Bildirileri. Ankara 1986, I.c.: 113-116; "Müzecilikte Fonksiyonalizm" I. Müzecilik Semineri Aralık 1989, Eskişehir 1990: 16-18; "Çapar Köyünde Adak Kurbanı. (Geleneksel)" I. Türk Halk Kültürü Araştırma Sonuçları Sempozyumu Bildirileri, (22-23/Aralık/1994 ) Ankara 1996, 2. c.: 190-196; "Anadolu'da Geleneksel Yeniden Dağıtım Mekanizmaları" I. Halkbilimi Bilgi Şöleni Bildirileri, 2-4 Haziran 1997 Balıkesir. Ankara 1997: 198-203; "Anadolu Erenlerinin Sosyo-Kültürel Fonksiyonları" Uluslar Arası Anadolu İnançları Kongresi Bildirileri (23-28 Ekim 2000) Ankara 2000: 271-277; "Küreselleşme ve Geleneksel Kültür. (Bilimsel Bulguların Anlamsızlaşması.)" VI. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi. Küreselleşme ve Geleneksel Kültür Seksiyon Bildirileri. Ankara 2002.

f) Sergi

ELEMTEREFİŞ. Anadolu'da Büyü ve İnanışlar. 13 Haziran-16 Ağustos 2003 İstanbul, Yapı Kredi Kültür Merkezi.

Yönettiği lisans üstü çalışmalar


a) Yüksek lisans çalışmaları

Serpil Cengiz (Aygün): "Karadeniz Ereğlisi örneğinde çocuk oyunlarının halk bilimsel açıdan incelenmesi" 1996, 206 S.; Ruya Polat: "Sanat açısından Türk halk oyunları" 1998, 155 S.; Çiğdem Sütçü: "Mesudiye ve Şerefiye köyleri sosyo-kültürel yapılarının karşılaştırılması" 2002, 321 S.; Melike Kaplan: "Kendini inceleyen kadınlar- Kadın çalışmaları üzerine antropolojik bir araştırma" 2003, 178 S.; Solmaz Karabaşa: "Kayseri Sultan Sazlığı'nda kültür-çevre ilişkileri" 2006, 176 S.; İskender Yıldırım "Ankara ve Tokat illerinde yaşayan bakırcılık üzerine görsel etnografik bir çalışma" 2005, 109 S.; Zübeyde Aktaş: "Ankara Etnoğrafya Müzesi'nin ziyaretçi gözüyle değerlendirilmesi" 2006, 12 S.

b) Doktora çalışmaları

Begümşen Ergenekon: "Estetik cerrahiye başvurmanın kültüre bağlı nedenleri: Kendi istekleriyle ameliyat olan bireyler üzerine sosyal antropolojik inceleme" 2006, 219 S.; Abdurrahim Özmen: "Tur Abdin süryanileri örneğinde etno-kültürel sınırlar" 2006, 301 S. [İsmail Engin, 6 nisan 2009; KaKuTS30]

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder