Bu Blogda Ara

24 Temmuz 2013 Çarşamba

Hacı Bektaş Veli'nin Doğumunun 800. Yıldönümü Böyle Geçti...

Pul: PTT - Hacı Bektaş Veli'nin Doğumunun
800. Yıldönümü Blok Seri (2009)
[İsmail Engin] - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) [Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu] Türkiye'de 2009 yılı kutlamaları listesine, mutasavvıf Hacı Bektaş Veli'nin 800. doğum yıldönümünü aldı. Bu kararın akabinde, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, konuyla ilgili kültür ve sanat etkinliklerinin düzenlenmesine destek verilmesini kararlaştırdı.

"Hacı Bektaş Veli'nin 800. Doğum Yıldönümü Kutlama Etkinlikleri"; Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Müdürü Gıyaseddin Aktaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Mahmut Evkuran, Gazi Üniversitesi Rektörü Rıza Ayhan, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın katıldığı, Ankara'da Gazi Üniversitesi Gazi Konser Salonu'nda 21 nisan 2009 salı günü düzenlenen bir açılış programıyla başladı. Aynı toplantıda Abdurrahman Güzel, M. Fuat Bozkurt ve Yağmur Say ünlü mutasavvıfı "Evrensel Değerler Açısından Hacı Bektaş Veli" başlıklı bir panelde ele aldılar. Paneli, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Merkezi Topluluğu'nun "Bektaşî Nefesleri Konseri" izledi.

Özgür Savaşçı, 15 mayıs 2009'da Münih - Almanya'da "Anders ist die Rechnung - Riten und Hymnen der Bektaschiten" adıyla düzenlenen okuma akşamında Hacı Bektaş Velî'den Hatayî'ye, Pîr Sultan'dan Bedri Noyan Dedebaba'ya, Kul Ahmet'e Daimî'ye şairlerden Türkçe ve Almanca örnekler sunarken; Bayram Çelik'in ney ve sazı eşliğinde Gülay Savaşçı da konuyla ilgili müzikal örnekler verdi.

Ağustos 2009'dan itibaren Hacı Bektaş Veli'yi ele alan bir dizi sempozyum yapıldı.

Bu bağlamda; Nevşehir Üniversitesi ve Atatürk Kültür Merkezi, Nevşehir'de "Doğumunun 800. Yılında Hacı Bektaş Veli Bilgi Şöleni"ni (17 - 18 ağustos 2009); Fatih Üniversitesi, İstanbul'da "Uluslar Arası Alevilik Bektaşilik Sempozyumu"nu (9-10 ekim 2009); T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Alevi Enstütüsü, Ankara'da "Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu"nu (19 - 21 ekim 2009); Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Merkezi, Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin katkısıyla Üsküp - Makedonya'da III. "Uluslararası Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Sempozyumu"nu (30 - 31 ekim 2009) ve nihayetinde Çorum Hitit Üniversitesi Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜHAM) de Çorum'da "Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu"nu (7 - 9 mayıs 2010) düzenledi.

Merkezi Ankara'da bulunan ve yönetim kurulu başkanlığını Ali Naki Selmanpakoğlu'nun yaptığı Hacıbektaş Eğitim ve Kültür Derneği, 17 yıllık süreli yayını "Hacıbektaş"ın 106. sayısını "Doğumun 800. Yılında Hacı Bektaş Veli" başlığıyla "Özel Sayı" (132 sayfa) olarak yayınladı (ISSN 1302-4698). Bunu, Hacı Bektaş Veli'nin 800. doğum yılı dolayısıyla T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'nün Ahmet Yaşar Ocak'ın editörlüğünde yayınladığı "Geçmişten Günümüze Alevî-Bektaşî Kültürü" (Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları: 3232, Ankara 2009, 448 S., ISBN 978-975-17-3457-0) adlı eser izledi.

16 -18 ağustos 2009'da Hacıbektaş'ta yapılan 46. Ulusal 20. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'nde üç gün devam eden; Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi ve Hacı Bektaş Veli Müzesi'nde yer alan Işık Çuhacıoğlu'nun küratörlüğündeki "Karma"; Menekşe Sümer'in "Sazda Semah" ve Vicdan Güvenç'in "Gülcemal" konulu resim sergileri açıldı.

Bütün bunlara ilaveten, Türkiye'de düşün adamlarının ya da felsefecilerin yanı sıra sanatçıların bu konuda pek bir dikkati, ilgisi ve gayreti bulunmazken Türkiye Posta Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, "Hacı Bektaş Veli'nin Doğumunun 800. Yıldönümü" adına, 90 + 90 + 75 + 75 kuruşluk 4 adetlik blok pul çıkardı.

Düşüncesiyle milyonları etkileyen ünlü mutasavvıf "Hacı Bektaş Veli'nin Doğumunun 800. Yıldönümü" kapsamında yapılanlar, üç aşağı beş yukarı bunlardan ibaretti...

Alevi - Bektaşi tasavvufu, düşün adamlarının / felsefecilerin ve sanatçıların ilgisini bekliyor... [İsmail Engin]

1 yorum:

  1. Ufak bir not: Bir yığın etkinlik yapılmış; bunların bir inancın,bir felsefenin ve bunlara ilişkin pratiklerin topluma indirgenmesine,pozitif yönde bir değişimin oluşmasında önemli katkılar sağlaması, umulan,beklenilen bir temel varsayım.Ne var ki Türk toplumunun giderek ayrıştırılması,inançlar ve topluluklar arası kutuplaşmaların çatışma noktasına gelmesi; devletin yönetim erkini elinde bulunduran iktidar mensuplarının ne Mevlana'nın, ne Hacıbektaş Veli'nin ne Yunus Emre'nin ve ne de Anadolu'da gelmiş gelmiş düşün ustaların felseflerine,yol ve önerilerine uymadıkları ve Arap vahabilerinin inanç ve uygulamalarını Türk toplumuna uygulamak istedikleri;yapılan bu ve benzeri etkinliklerin amacına ulaşmadığnı göstermektedir..."Namaz kılmayanlar hayvandır" "oruç tutmaya lar küllikafirdir " söylemlerinin itibar kazandığı ve "ramazanda içki içilmez"nidalarıyla istanbulda uluorta insanların,yabancıların dövüldüğü; yakalama edilip dükkanında atıldığı vb..bir toplumda iktidarın tüm bu ve benzeri olaylara gözyumduğu,müsebbiblerinin cezalandırılmadığı giderek yaygınlık kazanmaktadır..o zaman tüm bunların, anmaların,yinelenen ezber bilgilerin Türk toplumuna ne yararı,ne katkısı vardır diye bir soru sorula bilir?

    YanıtlaSil