Bu Blogda Ara

29 Mart 2019 Cuma

Rıza Yetişen (1916 – 1993)

Rıza Yetişen (1916 – 1993), İzmir civarındaki Tahtacı köyleri ve gelenekleri üzerine yaptığı derlemelerle özel bir yer edindi. Derlemelerini 1950’den itibaren İhsan Hınçer’in çıkardığı “Türk Folklor Araştırmaları” (TFA) dergisinde dizi makale halinde yayınladı. Bu makaleler, “Tahtacı Aşiretleri Adet, Gelenek ve Görenekleri” (1986) adlı ünlü eserinin çatısını oluşturdu:

27 Mart 2019 Çarşamba

Ali’siz Alevilik Hakkında Ne Dediler: Nejat Birdoğan - II

27 Mart: Bugün de belirli bir gün, “Dünya Tiyatro Günü”...  Bu günde, Bademler Köy Tiyatrosu’nu unutmayalım. Destek verelim. Tahtacılar, tiyatroyu istisnasız “en fazla” özümsemiş Alevi topluluğudur:

25 Mart 2019 Pazartesi

Abdülbaki Gölpınarlı’da Pir Sultan Abdal

Doğu Perinçek ve Esat Korkmaz “Laiklik Nedir? Aleviler Niçin Laik Olmak Zorundadır?” [İstanbul 1998, 176 S.] adıyla Şahkulu Sultan Külliyesi Vakfı Yayınları’nda, ortaklaşa bir kitap kaleme alıyor. İki yazarlı ve bölümlü kitabın “Laiklik Nedir?” bölümünü Doğu Perinçek; “Alevilik ve Laiklik” – “Aleviler Niçin Laik Olmak Zorundadır?” bölümünü Esat Korkmaz yazmış:

24 Mart 2019 Pazar

Ali’siz Alevilik Hakkında Ne Dediler: Nejat Birdoğan

Faik’in kitabını ben, bilime çok yakın buluyorum. (...) Faik’in kitabını Anadolu Alevileri’nin akılcı yanına, çok büyük ışık tutan bir kaynak olarak görüyorum ve kutluyorum. (...) Biz İslam çıkışlı değiliz ve biz doğrudan eski karma inançların ortaya koyduğu şekilde bağımsız bir Alevi dinindeyiz.” [Nejat Birdoğan, 1997]

21 Mart 2019 Perşembe

Nevruz / Newroz / Nouruz / Nowruz / Navruz / Mart Dokuzu / Kırklar...

Nevruz / Newroz / Nouruz / Nowruz / Navruz / Mart Dokuzu / Kırklar..., kutlu olsun. Nevruz'da, yayınlanmamış karalamalarından bir örnekle, Prof. Orhan Acıpayamlı’yı anıyorum:

20 Mart 2019 Çarşamba

Ali’siz Alevilik Hakkında Ne Dediler: Ali Balkız

"(...) Ali’nin Alevi olmadığını, hatta bugünkü Aleviliğin fikir kaynağı olabilecek düşüncelerin üzerine kılıçla ve ateşle gittiğini, onun iyi bir Sünni olduğunu, (...) Kureyş kabilesi içerisindeki taht kavgalarının aileler arası bir kavga olduğunu, fikirsel ayrılıklar taşımadığını belgeleriyle önümüze seriyor." [Ali Balkız]

19 Mart 2019 Salı

Tahtacı ve Alevi Kimliği Arasındaki Örtüşme, Ayrışıyor mu?

İzzettin Doğan ve Cem Vakfı olmasaydı, karşıtı diğer Alevi kurumlarının varlığı nasıl şekillenirdi? Veya tam tersi, diğer kurumlar mı İzzettin Doğan’ın kimliğine ya da Cem Vakfı’na görüşleriyle “hayat” veriyor ve anlam kazandırıyor? 

17 Mart 2019 Pazar

Murat Belge’nin ‘Aleviler’i

“Aleviler, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan çeşitli azınlıkların en önemlilerinden biridir, çünkü sayıları toplumsal ve siyasi hayatta ağırlıklarını duyurmalarına yetecek bir toplama ulaşmaktadır. Bu önemli azınlık Türkiye’nin sol siyaseti içinde de belirli bir rol oynar.” [Murat Belge] 

16 Mart 2019 Cumartesi

'Alevilik İslamiyet’ten önce doğdu'

“Anadolu’daki dedelik müesse[se]sine baktığımız zaman, dedelerin yüklendiği fonksiyonların çok büyük bir kısmı Şaman’ın yüklendiği fonksiyonla aynı.” [Dr. Attila Erden]

13 Mart 2019 Çarşamba

Yoldaş!

Tunceli denince, dut yemiş bülbüle dönen “Yoldaş”; ikinci ve son kez sorayım: Bak, ben bir daha ve yeniden güçlü bir şekilde “Komünist Başkan” “Fatih Mehmet Maçoğlu” diyorum... Ya sen? Ha gayret “Yoldaş”, ha gayret... Az kaldı... Ne diyorsun? Duyamıyorum?

2 Mart 2019 Cumartesi

'Hipotezini sunmalıdır!': Madem merak ettin, işte sunuyorum...

Tam iki yıldan beri hipotezimi belirtiyorum, sen anlamamışsan ne yapayım? “Aleviliğin İslam dışı anlayışının tarihsel bir temele, belli sosyal olgulara dayanan sosyal tabanı ve bu sosyal tabanı besleyen düşünürleri vardır.” Şimdi veya önceden beri: