Bu Blogda Ara

24 Temmuz 2013 Çarşamba

18. Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü'nün gerekçesine bir kritik


[İsmail Engin] - 18. Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü Sahibi'nin Şahkulu Sultan Vakfı Başkanı Mehmet Çamur olduğunu, ödül Hacıbektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri Anma Kurulu tarafından açıklandığında, kuşkusuz sevinerek öğrendim. Artık rutin olduğu üzere, ilgili ödülün gerekçesine bakmayı da ihmal etmedim.

Bu vesileyle aşağıdaki kimi hususları kaleme alıyorum:

Yıllardan beri, Hacıbektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri Anma Kurulu'nun kimlerden ibaret olduğunu bilmiyorum. Bu benim ilgisizliğimden, cehaletimden veya ihmalimden kaynaklanıyor olabilir. Yine belirtmeliyim ki, Mehmet Çamur, uzun yıllara dayalı çalışmalarıyla, ödülün gerekçesinde yer aldığı gibi,
"Anadolu aydınlanması ve kültürünün araştırılıp irdelenmesinde; ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılıp etkili olmasın da; araştırma yapan Sanatsal Etkinlik veya ürünler ortaya koyan her türlü düşünsel, felsefi, sanatsal etkinliklerle, bir yandan uzak kökleriyle Anadolu aydınlanmasını irdeleyip ortaya çıkarırken bir yandan bu kültürün önemli kollarından birini, hatta bu kültüre damgasını vurmuş, bu yayınla tarihe mal olmuş Alevi-Bektaşi geleneğini 'Damarını' aşısını da inceleyip ortaya çıkartan; yurdun bütünlüğüne ulusun birliğine ve dünya barışına katkı sunan"
bir "can" olarak, bu ödülü fazlasıyla ve belki de gecikerek haketmiştir, denilebilir...

18. Hacı Bektaş Veli Dostluk Ve Barış Ödülü'nün gerekçelerinden, ödülün Kemalist, laik, ulusun bütünlüğü için çaba harcayan canlara dağıtıldığını anlıyorum. Bu özellikleriyle Mehmet Çamur, kuşkusuz isabetli bir "can"dır.

Aşağıdaki ibarelerim, ilgili ödülün sahibi Mehmet Çamur'a ve onun şahsına yönelik değildir. Anma Kurulu'nun dağıttığı ödülün "gerekçesi"ne / "gerekçeleri"ne yöneliktir.

Yayınlanan "gerekçe"de şunlar da kaydediliyor:
"Alevi-Bektaşi Kültüründe önemli yer tutacak şu eserlerin vakıf bünyesinde toplanma ve yayımlanmasını gerçekleştirmiştir. Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi'nin arşivleri ile araştırmacı yazar Ayhan Aydın'ın yazılı görsel olan araştırmalarının kazandırılması."..
Şayet bu hususlar söz konusu ödülün dağıtılmasında bir gerekçeyse, şu soruların cevabını bulamıyorum:
  1. Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi'ne neden bugüne kadar ödül verilmemiştir?
  2. Araştırmacı - yazar Ayhan Aydın'a yazılı - görsel araştırmaları için neden ödül verilmemiştir?
  3. 18. Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü'nün gerekçelerine bir bütün olarak bakıldığında, Mehmet Çamur'dan ziyade başkanlığını yaptığı kurumun ön plana çıkarıldığı görülmektedir. Bu ibarelerden hareketle, niçin Şahkulu Sultan Vakfı'na bu ödül verilmemiştir?
Cahilin cesareti cüretidir" diyerek, Hacıbektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri Anma Kurulu'nun ödül gerekçesinin / gerekçelerinin tutarlı bir şekilde kaleme alınmadığı kanaatine ulaştığımı ifade etmeliyim...

Bu vesileyle Hacıbektaş Kültür Derneği için de bir hususu belirtmek istiyorum:

Söz konusu derneğin düzenlediği ödüllü bazı etkinliklerde değerlendirme jürisinde yer alan, örneğin "Nasreddin Hoca"nın Bektaşiliğine veyahut Bektaşi-meşrepliğine dahi tahammül edemeyen Prof. Dr. Saim Sakaoğlu gibi Türk-İslam sentezinin Prof. Dr. Şükrü Elçin'den sonraki halkedebiyatı alanındaki önemli temsilcilerine rastlamak, "can" acıtıyor... [İsmail Engin]

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder