Bu Blogda Ara

4 Ekim 2013 Cuma

Ön-Asya Etnografyası - Mezar Kültürü: Mat Kazasından Kozdereli İsmail oğlu Abdi Aşkoyat (1837)

Mat Kazasından
Kozdereli İsmail oğlu
Abdi Aşkoyat
(H. 1253 - M. 1837)
© Foto: İsmail Engin,
Edirne Osmanlı Dönemi
Mezar Taşları,
Edirne, 2012
Mat Kazasından Kozdereli İsmail oğlu Abdi Aşkoyat (H. 1253 / 1837)

Huve'l bâki /
Emr-i hakla geldi tâûn ansızın cânâ /
Bulmadı sıhhat vücûdum bâis oldu mevtime /
Akibet irdi ecel rihlet göründü cismime /
Dikkat ile nazar kıl şu mezarım taşına /
Kimseler bilmez bu hali gelmeyince başına /
Salınub gezerken gör ne geldi başıma /
Mat kazasından Kozdereli merhum /
ve mağfûrun leh //

Abdi Aşkoyat Ağa bin İsmail?
Ruhiçun fâtiha
Sene 1253

* * *

Baki ve Kalıcı Olan O'dur. /
Salgın hastalık geldi bu cana Hakk'ın emri ile /
Bedenim sağlık bulmadı neden oldu ölümüme /
Sonunda geldi ecel göründü yolculuk bedenime /
Dikkatlice bak benim şu mezar taşıma /
Kimse bilmez bu durumu gelmeyince başına /
Salınıp gezerken bak ne geldi başıma /
Hakkın rahmetine kavuşan ve günahları bağışlanan //

Mut kazasından Kozdereli? İsmail Oğlu Abdi Aşkoyat
ruhuna fatiha. M. 1837

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder