Bu Blogda Ara

30 Eylül 2013 Pazartesi

Ön-Asya Etnografyası - Mezar Kültürü: 'Derviş Mustafa Kızı Şerife Esma Hanım'

Ön-Asya Etnografyası
- Mezar Kültürü:
Derviş Mustafa Kızı
Şerife Esma Hanım,
© Foto: İsmail Engin,
Edirne Osmanlı Dönemi
Mezar Taşları,
Edirne, 2012
Derviş Mustafa Kızı Şerife Esma Hanım
H. 1249 – M. 1833

El-Fâtiha
Ah nideyim bu fenâya kıldı beni hâk-sâr /
Gençliğime doymadan itdi yerim zîr-u mezâr /
Salınub, gezer iken bir zaman âlem gibi /
Şimdi nâzik vücudum hâk’e yeksân- rüzgâr //

Merhûme Şerife Esma Hanım binti
Derviş Mustafa
Sene 1249

Ah nedeyim bu fani dünyaya bıraktı beni toz toprak içine /
Gençliğime doymadan koydu beni mezar dibine /
Salınıp gezerken bir zamanlar herkes gibi /
Şimdi nazik bedenim rüzgâra savrulmuş yerle bir gibi //

Hakkın rahmetine kavuşan Derviş Mustafa kızı
Şerife Esme Hanım ruhuna fatiha M. 1833

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder