Bu Blogda Ara

4 Kasım 2013 Pazartesi

Aziz Mahmud Hüdâyî'ye Ait Gömlek

Foto: İsmail Engin (2010),
Aziz Mahmud Hüdâyî'ye Ait Gömlek
- Aziz Mahmud Hüdâyî Türbesi
/ Sonsuzluğun Kapısı Türbeler
/ 16 ağustos - 5 ekim 2010;
Topkapı Sarayı, Has Ahırlar,
T .C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü,
Sultanahmet, Fatih - İstanbul

[İsmail Engin] İnanç" odur ki; "tılsımlı gömlek":

Giydiği kişiyi hastalıklara karşı korur ve şifa verir. Tehlikelere, kötülüklere karşı korur. Dualarla, efsunlarla donatılmıştır. Kılıç kesmez. Giyene mutluluk getirir. Hatta taşıyanı görünmez kılar...

Üzerine Allah'ın adları, haftanın günleri, meleklerin adları, yazı, semboller, tılsımlar, ayet ve vefkler işlenir...

"Tılsımlı gömlek"lerin en bilinenleri, Topkapı Sarayı Müzesi'nde [Cem Sultan'a ait tılsımlı gömlek (Env. No. 13/1408), üzerinde Sultan Murad yazılı tılsımlı gömlek (Env. No. 13/1165)], Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde (İstanbul) [Tılsımlı gömlek (h: 103 cm, Env. No. 1741), (h: 83 cm, Env. No. 1743) ve Konya Mevlana Müzesi'nde [Sultan Veled'e atfedilen yazılı gömlek (Env. No. 796)] yer alıyor. Ayrıca İstanbul Türk - İslam Eserleri Müzesi'nde de var.

Bunların sahibinin ululuğuna hürmeten sonradan yazılarla süslenmiş ve saklanmış olduğu ileri sürülse bile, gömleklerin bir kısmında, giyilmiş olduğunu gösteren emareler bulunuyor...

Aziz Mahmud Hüdâyî türbesinde yakınlarından birçok kişinin kabri var. Türbede Aziz Mahmud Hüdâyî'nin sandukası üzerinde onüç dilimli Celvetî tacı biçimde bir kubbe yükseliyor. Aziz Mahmud Hüdâyî'nin yören tacı onüç terkli ve yeşil destarıyla iyi durumda. Aziz Mahmud Hüdâyî'nin beyaz pamuklu bezden dikilmiş olan gömleği vefklerle ayrı bir değer kazanıyor...

Ayrıca bkz. ve krş. Ekrem Işın (Yayına Hazırlayan): Elemterefiş - Anadolu'da Büyü ve İnanışlar. İstanbul 2003; Nurhan Atasoy: Derviş Çeyizi - Türkiye'de Tarikat Giyim ve Kuşam Tarihi. Ankara 2005.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder