Bu Blogda Ara

6 Haziran 2015 Cumartesi

Bekleme Odasından Oturma Odasına - Suriyeli Mülteciler

[İsmail Engin] Anadolu Kültür ve Açık Toplum Vakfı desteğiyle, Zümray Kutlu tarafından "Bekleme Odasından Oturma Odasına - Suriyeli Mültecilere Yönelik Çalışmalar Yürüten Sivil Toplum Kuruluşlarına Dair Kısa Bir Değerlendirme" başlığıyla hazırlanan ve Suriyelilere yönelik çalışma yürüten STK’lara dair rapor yayınlandı.

Rapor, Suriyeli mültecilere destek veren sivil toplum kuruluşlarının ve yürüttükleri çalışmaların mutevazı bir dökümünü yapmayı amaçlıyor.

Raporda, Türkiye’de bulunan Suriyeliler Türkiye hukukundaki resmi statülerine bakılmaksızın "mülteci" olarak adlandırılıyor. Türkiye’nin 10 ilinde kurulan 24 kampta yaklaşık 256.000 mülteci kaldığı vurgulanıyor. Kamp dışında yaşayan yaklaşık 1.8 milyonu bulduğu belirtilen Suriyeli mülteciden söz ediliyor. Türkiye’nin Nisan 2011’den Kasım 2014’e kadar yaptığı harcamanın 4,5 milyar dolar; BM ve Avrupa ülkelerinden gelen miktarın ise 246 milyon dolar olduğuna atıf yapılıyor.

Büyük çoğunluğunun Hatay, Antep, Kilis, Urfa ve Mardin olmak üzere sınır şehirlerinde yoğunlaşan bu mültecilerin Türkiye’nin farklı şehirlerinde kendi imkanları ile hayatlarına devam ettiği; iş bulma ümidi ile daha büyük şehirlere göç edenlerin de bulunduğu ve İstanbul’da yaşayan Suriyeli mültecilerin sayısının 330.000’i bulduğu, İstanbul’un yanı sıra İzmir, Mersin, Adana gibi şehirlerin de mülteciler için bir çekim merkezi olduğu belirtiliyor.

Zümray Kutlu, raporun "Giriş" kısmında şunları kaydediyor:

"2011 yılında Türkiye kapılarını Suriyeli mültecilere açtığında sayının milyonları bulacağını hükümet de dahil kimse düşünmemişti. Oysa, dört yıl içerisinde Türkiye’ye göç eden Suriyeli mültecilerin sayısı iki milyonu buldu. 2015 içerisinde ise bu rakamın 2.5 milyonu bulacağı öngörülüyor. Hem Türkiye hem de Ortadoğu’nun farklı ülkelerine dağılmış Suriyelilerin memleketlerine dönüşlerinin bilinmez bir zamana ertelendiği, hatta belki birçoğu için dönüşün artık hiç söz konusu olmayacağı ise gün geçtikçe netleşiyor." (s. 1)

"Bekleme Odasından Oturma Odasına - Suriyeli Mültecilere Yönelik Çalışmalar Yürüten Sivil Toplum Kuruluşlarına Dair Kısa Bir Değerlendirme" başlığıyla yayınlanan rapor,  "Kaynaklar" dışında beş bölümden ve üç ekten ibaret.

Raporun ilk bölümü, "Metot ve Saha Çalışması Hakkında"; ikinci bölüm, "Suriyeli Mültecilere İlişkin Yasal Çerçeve" başlığını taşıyor.

Raporun üçüncü bölümünde "Suriyeli Mültecilerin Temel Haklarına Erişimi İçin Yapılan Düzenlemeler ve Mevcut Durum" ele alınıyor. Bu bölümde "Sınırdan Geçiş ve Kayıt Süreci", "Barınma Koşulları", "Çalışma Hakkı ve Koşulları", "Eğitim Hizmetlerine Erişim", "Sağlık Hizmetlerine Erişim" ve "Yerel Halkla İletişim" irdeleniyor.

"Suriyeli Mültecilerle Çalışma Yürüten STK'lar" başlıklı dördüncü bölümde "Hukuki / Sosyal Destek ve Danışmanlık", "İnsani Yardım", "Sağlık", "Eğitim", "Mesleki Eğitim", "Çok Amaçlı Merkezler", "Kültür Sanat", "Araştırma", "Konferans / Atölye / Eğitim" ve "STK’lara Dair Genel Gözlemler" tek tek ele alınıyor ve meraklısının / kamuoyunun ilgisine sunuluyor.

"Sonuç" başlıklı son bölüme ilaveten "Kaynaklar" ve "Mültecilere Yönelik Çalışma Yürüten STK’lar ve Çalışma Alanları", "Görüşme Yapılan Kurumların Listesi" ile ""Antep Valiliği İl Afet Acil Durum Müdürlüğü Suriyeli Mültecilerle İlgili Faaliyet Gösteren Kurumların Listesi"nden ibaret ekler okurla buluşturuluyor.

Raporda "anadilde eğitim konusunun gündemde tutulması"; "çok dilli dokümanların hazırlanması"; "mesleki eğitimlerin gelen talepler doğrultusunda yaygınlaştırılması ve artırılması"; "çocuk işçiliği ile mücadele"; "okullarda ayrımcılığa karşı mücadele"; "salgın hastalıklar neler, okuma yazma oranı nedir gibi ihtiyaçları netleştirmeye ve sorunlara cevap üretme"; "alanın dinamik olması nedeniyle güncellenmiş bilgi ihtiyacı" ve "entegrasyon" konuları da gündeme getiriliyor. [İsmail Engin]

Zümray Kutlu: Özel Darüşşafaka Lisesi’nin ardından lisans ve yüksek lisansını Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyoloji Bölümü’nde tamamladı. ODTÜ’de ve ikinci yüksek lisansını yaptığı Essex Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi’nde tezlerini mültecilerin gündelik hayatları, ekonomik ve sosyal, haklara erişimi üzerine hazırladı. London School of Economics’ten aldığı araştırma bursu ile 11 Eylül’ün ardından İngiltere’de  çıkan anti-terörizm yasaları üzerine çalışmalar gerçekleştirdi. Doktora çalışmasını İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde tamamladı. Halen Anadolu Kültür’de Program Koordinatörü olarak çalışıyor, İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Yüksek Lisans ve Organizasyon-Yönetim Doktora programlarında ders veriyor.

Zümray Kutlu: Bekleme Odasından Oturma Odasına - Suriyeli Mültecilere Yönelik Çalışmalar Yürüten Sivil Toplum Kuruluşlarına Dair Kısa Bir Değerlendirme, 2015, 35 S.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder