Bu Blogda Ara

22 Ocak 2019 Salı

(Sözel) İnancın – bazılarının orijinali olmayan – (Yazılı) Kaynakları

CHP’den istifa eden Hacıbektaş’ın hâlihazırdaki Belediye Başkanı sayın Ali Rıza Selmanpakoğlu, önümüzdeki yerel seçimlere “bağımsız” Belediye Başkanı Adayı olarak gireceğini açıklamış. En büyük icraatı, Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri’nin tarihini değiştirmek olduğu, yakın dönem Alevi tarihini bu şekilde dumura uğrattığı için, ona “kırmızı kart” gösteriyor; her zamanki gibi, “Recai Aksu” diyorum:

Buyruk – Kimi Eserler Bibliyografyası

Doğan Kaplan 2008 yılında “Buyruklara Göre Kızılbaşlık” başlıklı doktora tezini sunuyor. Buna göre, Sefer Aytekin tarafından günümüz Türkçesine çevriliyor, ilk kez. “Tahtacı Buyruğu” olarak da biliniyor; zira Tahtacılar arasında bulunan ve İzmir nüshasından yapılan çeviriyi içeriyor. Orijinal adı “Hâzâ Menâkıb-ı İmam Cafer Sadık kaddesallahu sırrahu’l-aziz”. Sefer Aytekin kısaca “Buyruk” adını vererek yayınlıyor:

21 Ocak 2019 Pazartesi

Tahtacı Türkmen Alevileri İnanç Boşluğu Girdabına Giriyor...

Ümmü Bulut, 2014 yılında Tahtacılar üzerine “Sosyolojik Açıdan Tahtacı Grupların Araştırılması (Muğla Örneği)” başlıklı bir ampirik çalışma yapıyor. Çalışma, Türkmen Alevileri Tahtacıların inanç ve, kültür alanında yaşadığı “değişimler dönüşümler”in neler olduğunu irdeliyor:

20 Ocak 2019 Pazar

Dava Öncesi Avusturya Alevilerinden Ardı Ardına Açıklamalar Var...

Geçtiğimiz günlerde, Avusturya Alevi İnanç Toplumu (ALEVI) İnanç Kurulu Başkanı Yüksel Bilgin ile ALEVI İcra Kurulu Başkanı Hasan Ayık “Hak-Muhammed-Ali yol ve öğretisine sahip çıkma” çağrısı yapıyor. Çağrıya uyan 85 Dede ve Ana, 19 Ocak 2019 günü Viyana Şah Hatayi Cemevi’nde biraraya geliyor. Öte yandan, Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu da Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu’yla birlikte “Avusturya'da Zorunlu İslamlaştırmaya Hayır!!! Alevilik vardır! Alevilik Haktır! 25.01.2019 tüm bileşenlerimiz ile cem oluyoruz...” diyor:

Liberal Aleviler ve Yeni Gençlik Hareketi – Geleceğe ve Geçmişe Yönelim

1990’larda Alevilik kamusal alana taşınır, Aleviler kimlik sorununu dışarıya yansıtırken, buhrandaki Türkiye “Sol”u Aleviliği “yeniden keşfediyordu”. Bu meyanda ünlü liberal söylem “bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler”, yeni bir biçimle Aleviliğe aşılanıyor ve 2000’li yılların düsturu haline geliyordu: “Bırakınız herkes Aleviliği kendince, istediği ve bildiği gibi yaşasın!” “Sol” liberalleşirken “Aleviliği dönüştürüyor”du: 

19 Ocak 2019 Cumartesi

Hızır ve Hızır Orucu

Hollanda’dan Davut Sever Dede, 2019 yılı “Hızır Orucu” tarihlerini veriyor: 15-16-17 Ocak / 22-23-24 Ocak / 29-30-31 Ocak / 05-06-07 Şubat / 12-13-14 Şubat. Davut Dede, “Hızır Orucu üç gün tutulur. Yukarıda gösterildiği gibi kim hangi tarih ve haftada Hızır Orucunu tutarsa tutsun kabul”dür, “bu günler salı, çarşamba ve perşembe günleridir” diyor:

18 Ocak 2019 Cuma

Yeni Köleler...

İdeolojiler dine dönüşürken, ideologlar kendi dinlerini kuruyor. İdeolojinin savunurları – taraftarları, artık bu “dinlerin” biatçıları – müridleri. İdeolojinin “fonksiyonerleri”, yeni “tebliğciler” olarak biatçılarının veya müridlerinin “iman”larının çerçevesini çiziyor... Lidere “tapınma kültü” Tanrılaştırılmış bir şekilde karşımıza çıkıyor: 

17 Ocak 2019 Perşembe

Aleviliği Tanımlamada Yeni Trend

“Ne İslamın içinde, ne İslamın dışında”... İçinde değil, İslam elbisesine sığmaz; dışında değil, ondan etkilenmiştir. Yani, kendine özgü... Yeni trend bu! Uzlaşmacı. Keskin değil. Lakin tanım değil, tanımlamıyor – betimlemiyor. Öte yandan, bu açıklama, din ve dinler tarihi açısından birşey ifade etmiyor: 

15 Ocak 2019 Salı

Aleviler AB’ye İlgilerini Azaltıyor?

Alevilik “messenger”lar aracılığıyla çet odalarında da yürütülüyor. Umuma açık odalar bunlar. Çetçiler arasında cem bağlanıp, semahlar dönülüyor. Dedeleri var, dikme veya ocakzade olup olmaması önemsiz; mp3 zakirleri her daim hazır. Tevhidler, deyişler, arada da “klam”lar:
 

14 Ocak 2019 Pazartesi

Aleviler Arasında Oluşması Muhtemel Dip Dalganın Fay Hatları

49 temsilci ile 12-13 Ocak 2019 tarihlerinde Alevi Düşünce Ocağı ve Elazığ Cem Kültür Vakfı tarafından ortaklaşa yapılan “Anadolu Alevi Buluşmaları – Elazığ” toplantısının sonuç bildirgesinde, “Cemevlerinin imar barışı çerçevesinde yapı kayıt belgelerinin ilgili bölümlerinin ‘ibadethane’ olarak tescili için girişimde bulunmaları gerektiği” ifade ediliyor. Ayrıca, “Ali’siz Alevilik söyleminin inançlı Alevilerin gündeminde olmayan bir konu” olduğu vurgulanıyor. “Cemevi mimarisinin oluşamadığı konusuna vurgu yapılarak hiç değilse cemevlerinin bir ortak sembol geliştirerek tanınırlık sağlanmasının önemi” üzerinde duruluyor: