Bu Blogda Ara

20 Ocak 2019 Pazar

Liberal Aleviler ve Yeni Gençlik Hareketi – Geleceğe ve Geçmişe Yönelim

1990’larda Alevilik kamusal alana taşınır, Aleviler kimlik sorununu dışarıya yansıtırken, buhrandaki Türkiye “Sol”u Aleviliği “yeniden keşfediyordu”. Bu meyanda ünlü liberal söylem “bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler”, yeni bir biçimle Aleviliğe aşılanıyor ve 2000’li yılların düsturu haline geliyordu: “Bırakınız herkes Aleviliği kendince, istediği ve bildiği gibi yaşasın!” “Sol” liberalleşirken “Aleviliği dönüştürüyor”du: 

19 Ocak 2019 Cumartesi

Hızır ve Hızır Orucu

Hollanda’dan Davut Sever Dede, 2019 yılı “Hızır Orucu” tarihlerini veriyor: 15-16-17 Ocak / 22-23-24 Ocak / 29-30-31 Ocak / 05-06-07 Şubat / 12-13-14 Şubat. Davut Dede, “Hızır Orucu üç gün tutulur. Yukarıda gösterildiği gibi kim hangi tarih ve haftada Hızır Orucunu tutarsa tutsun kabul”dür, “bu günler salı, çarşamba ve perşembe günleridir” diyor:

18 Ocak 2019 Cuma

Yeni Köleler...

İdeolojiler dine dönüşürken, ideologlar kendi dinlerini kuruyor. İdeolojinin savunurları – taraftarları, artık bu “dinlerin” biatçıları – müridleri. İdeolojinin “fonksiyonerleri”, yeni “tebliğciler” olarak biatçılarının veya müridlerinin “iman”larının çerçevesini çiziyor... Lidere “tapınma kültü” Tanrılaştırılmış bir şekilde karşımıza çıkıyor: 

17 Ocak 2019 Perşembe

Aleviliği Tanımlamada Yeni Trend

“Ne İslamın içinde, ne İslamın dışında”... İçinde değil, İslam elbisesine sığmaz; dışında değil, ondan etkilenmiştir. Yani, kendine özgü... Yeni trend bu! Uzlaşmacı. Keskin değil. Lakin tanım değil, tanımlamıyor – betimlemiyor. Öte yandan, bu açıklama, din ve dinler tarihi açısından birşey ifade etmiyor: 

15 Ocak 2019 Salı

Aleviler AB’ye İlgilerini Azaltıyor?

Alevilik “messenger”lar aracılığıyla çet odalarında da yürütülüyor. Umuma açık odalar bunlar. Çetçiler arasında cem bağlanıp, semahlar dönülüyor. Dedeleri var, dikme veya ocakzade olup olmaması önemsiz; mp3 zakirleri her daim hazır. Tevhidler, deyişler, arada da “klam”lar:
 

14 Ocak 2019 Pazartesi

Aleviler Arasında Oluşması Muhtemel Dip Dalganın Fay Hatları

49 temsilci ile 12-13 Ocak 2019 tarihlerinde Alevi Düşünce Ocağı ve Elazığ Cem Kültür Vakfı tarafından ortaklaşa yapılan “Anadolu Alevi Buluşmaları – Elazığ” toplantısının sonuç bildirgesinde, “Cemevlerinin imar barışı çerçevesinde yapı kayıt belgelerinin ilgili bölümlerinin ‘ibadethane’ olarak tescili için girişimde bulunmaları gerektiği” ifade ediliyor. Ayrıca, “Ali’siz Alevilik söyleminin inançlı Alevilerin gündeminde olmayan bir konu” olduğu vurgulanıyor. “Cemevi mimarisinin oluşamadığı konusuna vurgu yapılarak hiç değilse cemevlerinin bir ortak sembol geliştirerek tanınırlık sağlanmasının önemi” üzerinde duruluyor: 

Alevi Dili ve Söylemi de Değişti: Hızır Paşa’dan Hınzır Paşa’ya


“Canlar” artık “birbirlerine” “Hızır Paşa” o da yetmezse “Hınzır Paşa” diyorlar. Gençler ve çocuklar bunu “örnek” alıyorlar:

11 Ocak 2019 Cuma

Dip Dalga Güç Kazanıyor

Dip dalga güç kazanıyor: İnanç bir ihtiyaç. Yeri doldurulamazsa boşluğu dolduran çıkar:

Alevi Öğrenci ve Velilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerine Bakışları

Öğrencilere “Sizce Aleviliğin İslam inancıyla bağı aşağıdakilerden hangisidir?” sorusu yöneltiliyor: Yüzde 15’i “Aleviliğin İslam inancıyla hiçbir bağının olduğuna inanmıyorum”, yüzde 61’i “Alevilik İslam inancının farklı bir yorumudur”, yüzde 22’si “Alevilik ve İslam konularında bilgi sahibi değilim” seçeneklerine yöneliyor ve yüzde 2’si bu soruya cevap vermiyor: 

10 Ocak 2019 Perşembe

Abdallarda Sünnileşme – Alevilerdeki İbret Verici Dinsel Değişim

Ursula Reinhard, 2001’de yayınlanan “Die Musik der Alewiten” adlı makalesinde “Günümüzde âşıkların deyişleri, 15.-16. yüzyıldan kalan Hatayi (Şah İsmail) ya da 16. yüzyıldaki Pir Sultan Abdal kaynaklı olsalar da en eski Avrupa notasıyla yazılmış deyişler – nefesler, 17. yüzyıldandır. Bunlar, Ali Ufki ya da gerçek adıyla Polonyalı bir savaş esiri olan Albert Bobovsky tarafından notaya alınmıştır.” diyor: