Bu Blogda Ara

28 Mart 2020 Cumartesi

İsmail Engin : Meltem Yakın Üldes’de Kadınlar

2005’te İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı’nda “Türk Resminde Melek Celal Sofu’nun Yeri ve Önemi” konulu yüksek lisans yaptı. Aynı bölümde 2017’de tamamladığı “Türk Resim Sanatında Bireyin Temsili (1850-1950’li Yıllar)” konulu doktora tezi, bunu izledi. Doktorasında “kimlik” kavramını; sosyo/kültürel, siyasal ve düşünsel koşullar bağlamında Osmanlı’nın son dönemleriyle erken Cumhuriyet döneminde kimlik oluşumunu; “birey”in varlığını; Türk resim sanatının tarihsel gelişim sürecini; Türk resminde birey olgusunu; inceledi. Sanatçının birey olarak toplum içindeki konumunu sorguladı. Üretilmiş belli başlı otoportreler ve portrelerde modelin kişilik özellikleri, ruh hâli, toplumsal konumu gibi bireyin okunabileceği işaretleri araştırdı. “Türk toplumunda kadının yeri” ilgilendiği temel konu oldu. 2017 yılından beri İtalya – Palermo’da yaşıyor; sanatsal ve akademik çalışmalarını orada sürdürüyor.

Yurt Gazetesi, 19 Ocak 2020, Okuyabilene kolay gelsin... Rahat okunabilecek çözünürlükte isteniyorsa resmin üzerine tıklayın!

26 Mart 2020 Perşembe

İsmail Engin : Kültür Düşmanı Coronavirus’un Türkiye’deki İlk Kurbanları

Kültür Düşmanı Coronavirus’un Türkiye’deki İlk Kurbanları / Sistemler neyle ayakta kalır? / Her birimiz âlim olduk / Ve Âşık aldı sazı eline, başladı söylemeye / Çin ve coronavirus
İsmail Engin : Kültür Düşmanı Coronavirus’un Türkiye’deki İlk Kurbanları

https://twitter.com/kanalkultur/status/1243143182063468544
https://ismail-engin.blogspot.com/2020/03/ismail-engin-kultur-dusman.html

24 Mart 2020 Salı

23 Mart 2020 Pazartesi

İsmail Engin : Postcorona

Postcorona / Öncesi ve sonrası corona / Ve Âşık aldı sazı eline, başladı söylemeye / Be adam çıkma dışarı! / Dans etmeli, bazı bazı... / Uykudaki facebook yoldaşları / Hacı Bektaş Tekkesi’nin müze haline getirilmesi ne zaman kararlaştırıldı? / İlk Alevilik Bildirgesi'nin tarihi değişebilir!

20 Mart 2020 Cuma

İsmail Engin : Deklarasyondan Kurultaya Aleviler ve Alevi Diasporası - 2

Melun virüs coronavirus, Alevilik hakkındaki tartışmaları durdurmuyor. Yakın dönemin tarihine değişik bir bakış: "Deklarasyondan Kurultaya Aleviler ve Alevi Diasporası - 2" Yurt Gazetesi, 21 Şubat 2020, s. 2. Okuyabilene kolay gelsin... Rahat okunabilecek çözünürlükte isteniyorsa resmin üzerine tıklayın!

18 Mart 2020 Çarşamba

İsmail Engin : Deklarasyondan Kurultaya Aleviler ve Alevi Diasporası - 1

Melun virüs coronavirus, Alevilik hakkındaki tartışmaları durdurmuyor. Yakın dönemin tarihine değişik bir bakış: "Deklarasyondan Kurultaya Aleviler ve Alevi Diasporası - 1" Yurt Gazetesi, 20 Şubat 2020, s. 2. Okuyabilene kolay gelsin... Rahat okunabilecek çözünürlükte isteniyorsa resmin üzerine tıklayın!
İsmail Engin : Deklarasyondan Kurultaya Aleviler ve Alevi Diasporası - 1

İsmail Engin : Coronavirus – Değişimler Kaçınılmaz...

Coronavirus – Değişimler Kaçınılmaz... / Coronavirus Heidelberg semalarında... / Coronavirus artarak devam ediyor, Trump virüsün adını değiştirdi: “Chinese Virus” / Coronavirüs ve ekonomi / Coronavirus DİB’i zorluyor: Cuma namazlarına ara veriliyor... Suçlu Bay Kemal...

17 Mart 2020 Salı

İsmail Engin : Trump’un Milyar Dolarlık Ahlâksız Teklifi

Trump’un Milyar Dolarlık Ahlâksız Teklifi / Coronavirüs ve gıda / Yoldaşıma / Almanya bazı ülkelerle sınırlarını kapatıyor / Sevgili Dedem / Melun virüs coronavirus aktüel sayılar / Çav Bella

14 Mart 2020 Cumartesi

İsmail Engin : Coronavirus / Covid-19: Almanya’da ve İran’da Aktüel Durum

“Coronavirus” / “Covid-19”: Almanya’da ve İran’da Aktüel Durum / Almanya’da Covid-19 / Okullar tatil – eğitim – öğrenim “online” / İşbu duvar notu İran seferilerine / Sansür  / Karadelik [Stephen Hawking]
İsmail Engin : “Coronavirus” / “Covid-19”: Almanya’da ve İran’da Aktüel Durum

https://twitter.com/kanalkultur/status/1238755201852596224
https://ismail-engin.blogspot.com/2020/03/ismail-engin-coronavirus-covid-19.html