Bu Blogda Ara

22 Şubat 2017 Çarşamba

Yaşam Memnuniyeti Araştırması'na göre Türkiye halkı giderek daha mutluymuş...

[İsmail Engin - @kanalkulturTürkiye'de Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından gerçekleştirilen ve yıllık periyodlar halinde yürütülen "Yaşam Memnuniyeti Araştırması"nın 2016 yılına ait sonuçları açıklandı. TUİK'in verilere göre, Türkiye halkı giderek daha mutlu bir hayat sürüyor. Bireyler "mutlu", kadınlar daha "mutlu", gençler daha da "mutlu", en fazla evliler "mutlu", okulu bitirmeyen bireyler ise çok daha "mutlu"ymuş. Kadınlar ve erkekler, kısacası bireyler, geleceklerinden "umutlu"ymuş.

Bireyler "mutlu"

Türkiye'de mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2014 yılında % 56,3, 2015 yılında % 56,6 iken; 2016 yılında % 61,3 olmuş. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2014'te %  %11,7’den 2015'te % 11,4’e ve 2016'da % 10,4’e düşmüş.

Kadınlar daha "mutlu"

Kadınlarda mutluluk oranı, 2014 yılında % 60,4 iken 2015 yılında % 60,2’ye düşmüş; 2016'da % 64,5’e yükselmiş. Erkeklerde bu oran 2014'e % 52 iken 2015'te % 52,9’a; 2016'da % 58,1’e yükselmiş.

Gençler daha da "mutlu"

Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyine bakıldığında, en yüksek mutluluk oranı 2015'te % 63,8 ile 18-24 yaş grubunda, en düşük mutluluk oranı ise % 51,7 ile 45-54 yaş grubunda gerçekleşmiş. 2016'da ise, % 65,1 ile 18-24 yaş grubunda, en düşük mutluluk oranı ise % 58,2 ile 35-44 yaş grubunu içeriyormuş.

En fazla evliler "mutlu"

TUİK 2016 verilerine göre, evli bireyler, evli olmayanlara göre daha mutluymuş. Evli bireylerin 2015 yılında % 59,6’sı mutlu iken, evli olmayanlarda bu oran % 49,5'miş. Evli bireylerin 2016 yılında % 64,7’si mutlu iken, evli olmayanlarda bu oran % 53,5'miş. Mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde; evli kadınların % 68,3’ünün, evli erkeklerin ise % 60,8’inin mutlu olduğu gözlenmiş.

Bireyleri en çok aileleri mutlu etmiş. Kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı 2015'te % 72,3 olurken, bunu sırasıyla; % 13,1 ile çocuklar, % 5,3 ile eş, % 2,8 ile anne / baba, % 2,7 ile kendisi, % 1,9 ile torunlar ve % 1,9 ile diğer kişiler; 2016 yılında ise, kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı % 70,2 olurken, bunu sırasıyla; % 15,1 ile çocuklar, % 4,7 ile eş, % 3,6 ile anne/baba, %2,7 ile kendisi, % 1,9 ile torunlar ve % 1,7 ile diğer kişiler takip etmiş.

Okulu bitirmeyen bireyler ise çok daha "mutlu"

2015 yılında eğitimli insanlarda mutluluk düzeyi daha fazla iken, 2016 yılında okul bitirmeyen bireylerde mutluluk düzeyi daha fazla olmuş. Buna göre, 2015 yılında yükseköğretim mezunu olanlarda mutluluk oranı % 59,5 iken, bunu sırasıyla; % 58 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu, % 57,8 ile bir okul bitirmeyenler, % 56,5 ile lise ve dengi okul mezunu,  % 54 ile ilkokul mezunu; 2016'da ise, bir okul bitirmeyenlerde mutluluk oranı % 63,5 iken bunu sırasıyla; % 62,9 ile ilkokul mezunu, % 61,4 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu, % 60,2 ile yükseköğretim mezunu, %57,8 ile lise ve dengi okul mezunu izlemiş.

2015 yılında bireylerin % 74,4’ü kendi geleceklerinden umutluyken, bu oran 2016'da % 76,8'e yükselmiş. Bu oran 2014'te % 73,8'miş.

2014 yılında kendi geleceklerinden umutlu olan kadınların oranı % 74,7 iken, 2015 yılında % 74’e düşmüş; 2016 yılında % 76,7’ye yükselmiş. Bu oran erkeklerde 2014'te % 72,9'den 2015'te % 74,7’e, 2016'da da % 77’ye çıkmış.

Öte yandan, 2014 yılında, Türkiye toplumuna ait onbeş yaş ve üzeri bireylerin, son 12 ay içinde geçirdiği başlıca hastalık / sağlık sorunlarına bakıldığında, belirtilen yaş grubuna ait % 11'inin depresyon geçirdiği de Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2015'te (s. 40) kayda alınıyor. Keza, ruh ve sinir hastalıklarına ait sağlık kuruluşlarına başvuran hasta sayısı 2009'da 3.128.029 iken, bu sayının 2010'da 7.165.831'e, 2012'de 8.119.635'e, 2013'te 9.258.037'ye yükseldiği görülüyor. Bu bağlamda, herşey güllük gülistanlık olup olmadığının anlaşılabilmesi için, "antidepresan" ilaçların kullanım oranlarının da ortaya konulması ve mutluluk oranlarıyla karşılaştırılması gerekiyor... [İsmail Engin - @kanalkultur]

Kaynaklar

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21518

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24641

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18854

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2015, Ankara 2016.

http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-28644sgc.pdf

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder