Bu Blogda Ara

17 Ocak 2017 Salı

Alevi Akademisi Kuruluşu - Gelişmesi - Konumu ve Etkinlikleri (1997 - 2007) Broşürü Hakkında

[İsmail Engin - @kanalkulturAlmanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) ile HAK-DER'in (Hollanda) yanı sıra "Türkiye'de faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların hemen tümü" temsilci göndererek veya yazılı beyanla Alevi Akademisi'nin kuruluşunu onayladılar... 31 Ekim - 2 Kasım 1997'de "Hollanda'nın Heeze kasabasında yapılan Kuruluş Kurultayı'na, ABD ve Kanada'dan gelen delegeler de katıldı. Avusturya'dan bazı dernekler de Akademi'nin oluşmasını sevinçle karşıladıklarını ifade eden beyanlarda bulundular. Böylece çeşitli ülkelerden gelen 200 kadar kişi ve kuruluş temsilcilerinin ortak iradeleriyle Avrupa Alevi Akademisi kurulmuş oldu." deniyor; Mustafa Düzgün tarafından yayına hazırlandığı kaydedilen "Alevi Akademisi Kuruluşu - Gelişmesi - Konumu ve Etkinlikleri (1997 - 2007)" adlı broşürde.

Devamında şu hususlara değiniliyor:

"Kurultay uzun tartışmalardan sonra Akademi Tüzüğü'ne son şeklini vererek kabul etti. Bir bilim, eğitim ve araştırma kurumu olarak tüm varlığıyla Aleviliğe ve Alevi toplumuna bağlı kalacak, ancak yapı ve işleyişinde, kurucu kişi ve kuruluşlardan bağımsız olarak çalışmalarını sürdürecekti. 'Avrupa' adının çalışmalarımızda sorun yaratması ve Akademi çalışmalarını Avrupa ülkeleri ile sınırlandırması nedeniyle III. Kongre'den itibaren adımız Alevi Akademisi olarak değiştirildi."

Ön ve arka kapak dahil 40 sayfalık tarihi (2007?) ve basıldığı (Bremen?) yeri yayında belirtilmeyen "broşür", söz konusu Akademi'nin "Kuruluşu". "Tüzüğe Göre Konumu ve İşleyişi", "Akademi'nin Organları", "Enstitüler", "Akademi Müzik Okulu" ("Başvuru Koşulları", "Ön eleme-Sınavlar-Temel Eğitim", "Okul Ücretleri") "Akademi Bilim Kurulu" ("Kapsamı", "Çalışma Alanları", "Organları"), "Yayın Kurulu" ("Yayın Kurulu Üyeleri"), "Akademi Bülten", "Sosyal Bilimler Dergisi", "Kütüphane ve Arşiv", "Akademi Eğitim Programları" ("Temel ya da Etap Eğitimleri", "Alevi Gençliğinin Eğitim Programı", "Kadınlara Yönelik Eğitim Programı", Yönetici Yetkinleşme Eğitimi", "Dedeler Yetkinleşme Eğitiminin Kapsamı ve İçeriği" ("Yetkinleşme Eğitiminin Dayandığı Esaslar", "Yetkinleşme Ders Programı"), "Alevilik Dersleri Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi" ("Eğitim Programı", "Uygulama Planı"), "Konferans, Panel ve Seminerler" ile "Cenaze-Defin ve Kutsal Günlerin Erkânları") hakkında bilgiler veriyor.

Broşürün "Ekler" kısmında "AABF Genel Başkanı Ali Kılıç'la Bir Söyleşi", "Avrupa Alevi Örgütlenmesini Geliştirme Prespektifleri" ve "Avrupa Alevi Akademisi Kuruluş Kongresi'ne Çağrılı Olan Kişi, Kurum, Kuruluş ve Yayın Organları" listesi yer alıyor.

Ekim 1997 yılında yayınlanan Alevilerin Sesi Dergisi'nin (Almanya) 20. sayısında "Hedefe adım adım yaklaşıyoruz..." (s. 10-14) başlığıyla yer alan AABF Genel Başkanı Ali Kılıç'la yapılan söyleşinin bir bölümünün bulunduğu ilk ekte, Kılıç'ın şu görüşleri dikkat çekiyor: "(...) Avrupa Alevi platformunun kurucularından sayın Mustafa Düzgün canımızın da bu toplantıda hazır bulunması bir takım adımlar atmamıza güç verdi. Yani AABF, HAK-DER ve Platform, birlikte çalışmayı doğru buldular. İlk iş olarak da uzun süredir çok yavaş devam eden Bilim Araştırma Kolunu ele alalım ve Aleviliği bilimsel teme[l]lerde araştıracak biri kurum oluşturalım dedik. Günlerce süren sayısız toplantıdan sonra Avrupa Alevi Akademisi bu üç kuruluşun ortak ürünü olarak ortaya çıkarıldı. (...)"

Broşürde, "Aachen İletişim ve İstişare Komisyonu"nun çağrısıyla HAK-DER'in evsahipliğinde çeşitli Alevi örütlerinden temsilcilerin yanı sıra kimi "Alevi şahsiyetler"in 1-3 Kasım 1996'da Hollanda'da yaptıkları toplantı sonucunda kaleme alınan "Avrupa Alevi Örgütlenmesini Geliştirme Perpektifleri" "Toplantı Sonuç Bildirgesi", bir diğer "ek"in konusu oluyor. Bildirgede, "Demokratik, Katılımcı, Etkin Bir Örgütlenme", "Alevi İnanç ve Kültürü", "Bilimsel ve Eğitsel Etkinlikler" ve "Demokrasi Savaşımı ve Aleviler" başlıkları altında temel görüşler kayda alınıyor; "(...) Bir inanç, kültür, yaşam tarzı, düşünsel ve felsefi bir yapılanma olarak Aleviliğin de bir takım ana kuralları olmakla birlikte, bunların algılanmasında, yorum ve sunumunda tam bir serbestlik egemendir. En temel ve hassas konularda bile Alevi insanı üslubu ne olursa olsun görüşlerini serbestçe söyleme alışkanlıklarına sahiptir. (...) Demokratik Alevi hareketini temsil edenlerin, Alevi toplumunun ana hak ve çıkarlarının korunmasında taraf olmaları beklenirken, Alevi kişi ve kuruluşları arasında ortaya çıkan çeşitli görüş ayrılıkları karşısında taraf olma, hizip gibi davranma, hatta aforozcu bir yaklaşım sergilemeleri büyük olumsuzlukların ortaya çıkmasına neden olmuştur. (...)" deniliyor.

"Avrupa Alevi Akademisi Kuruluş Kongresi'ne Çağrılı Olan Kişi, Kurum, Kuruluş ve Yayın Organları" listesinin sunulduğu son ekte, kongreye çağrı çıkarılan "Bilim Adamları", "Alevi Dede ve Babaları", "Federasyonların Temsilcileri", "Yazar ve Araştırmacı Yazarlar", "Belediye Başkanı, Politikacılar", "İşadamı Şahsiyetler", "Alevi Kurum ve Kuruluşları", "Alevi Yayın Organları ile "Balkanlar ve Diğer Ülkelerden Katılanlar"ın isimleri sıralanıyor...

Alevi Akademisi Kuruluşu - Gelişmesi - Konumu ve Etkinlikleri (1997 - 2007) [Yayına Hazırlayan: Mustafa Düzgün], basıldığı yer ve yıl yok, ön ve arka kapak dahil 40 sayfa.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder