Bu Blogda Ara

27 Nisan 2016 Çarşamba

Hat - Hasan Sezaî Tekkesi'nden; Edirne (2008)

Hat - Hasan Sezaî Tekkesi © Foto: İsmail Engin; Edirne, 2008 
Yürü zâhid yürü âşıklarız biz
Tarîk-ı aşkta sâdıklarız biz,
Melâmetle sakın korkutma bizi
Yolumuzdan yürü ürkütme bizi
Nasihat âşığa hiç kâr eder mi
Melâmetten ya âşık ar eder mi

[İsmail Engin - @kanalkulturHasan Sezaî Tekkesi (Gülşenî - Sezaî); Gülşenîler Zaviyesi, Aşık Efendi, Gülşenî, Sezaî Tekkesi, Şah Melek Zaviyesi adlarıyla da biliniyor. 1486'da Şah Melek Bey tarafından inşa edildiği belirtiliyor. Tekke 1631, 1740, 1751, 1869, 1887, 2015'de onarılmış.

Tekkede, kapıdan avluya girildiğinde sağ tarafta Hasan Sezaî'ye ait bir türbe bulunuyor.

Tekke, Zahidiyeliğin bir kolu olan ve Şeyh Ömer Halvetî tarafından kurulan Halvetî tarikatının İbrahim Gülşenî'ye (ölm. 1534) ve onun ardıllarından Pir Hasan Sezaî'ye (ölm. 1738) bağlı kolunun dinî mekânıdır.

Gülşenîler kuvvetli bir şekilde Vahdet-i Vücûd anlayışını benimsemiştir:

Vâdî-i aşkın aceb mesrûruyam
Kim Ene'l-Hak dârının Mansûruyam
Sanmanız zulmetde kalmışam bu gün
Âlemi tutmuş Hudâ'nın nûruyam
Öz vücûdumdur bu varlık cümleten
Vâsılım eşyaya sanma devriyem

Tecelli itdi mirât-ı dile burc-ı hüviyetden
Bi-hamdillah bu gün didâr-ı Hakk'ın mazharı oldum
Soyundum harf lîbâsından erişdim nokta-i sırra
O nokta içre mahv etdim vücûdum Hayderî oldum
(...)

Ayrıntılı bilgi için, bkz. N. Çiçek Akçıl: Edirne Tekkeleri. Edirne Valiliği Kültür Yayınları - Edirne Kitaplığı: 6, İstanbul 2013: 56 - 74; krş. Ali Rıza Özuygun: Hasan Sezayî Divanı. Buhara Yayınları, İstanbul 2005; Mustafa Kara: "Gülşeniye ve Güldeste" Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7 (1998) 7: 41 - 58; Rüya Kılıç: "Osmanlı Devleti'nde Gülşenî Tarikatı (Genel Bir Yaklaşım Denemesi)" http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/1272/14648.pdf 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder