Bu Blogda Ara

11 Şubat 2019 Pazartesi

Özetle: Alevi – Alevilik Hakkında Bakışım

Prof. Dr. Sabri Çakır, geçtiğimiz yıl yayınlanan “Alevi - Bektaşi İnanç ve Değerleri – Göller / Teke Yöresi Araştırmaları” [Semerci Yayınları: 154, İstanbul 2018, 228 S., ISBN: 978-605-9387-44-6] adlı eserinde “Niyazlar’da Kadın” başlığı altında çok önemli bir ampirik araştırmanın sonuçlarına yer veriyor (ibid, 104-121):

6 Şubat 2019 Çarşamba

Hacıbektaş Müzesi (Hacı Bektaş Veli Külliyesi) ziyaretçileri, 2018 yılında yüzde 11,17 oranında azalmış

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’nün “Müze ve Örenyerleri Ziyaretçi İstatistikleri”ne göre, “Hacıbektaş Müzesi”ni (Hacı Bektaş Veli Külliyesi) 2016’da 306.292 kişi; 2017’de 498.880 kişi ve 2018’de 443.160 kişi ziyaret etmiş. 2016 yılına göre, 2017’de ziyaretçi sayısı yüzde 62,88 artarken; 2018 yılında bir önceki yıla, yani 2017’ye göre, yüzde 11,17 azalmış: 

4 Şubat 2019 Pazartesi

Hacıbektaş Deklarasyonu'nun İnanç Kurumu da Oluştu...

“Hacıbektaş Deklarasyonu” söz konusu manifestoyla sosyal tabanın dışında örgütsel yapı ile destek bulurken; PSAKD, AKD, HBVAKV ve ABF’nin oluşturduğu “İnanç Kurulu” ise, “Hacıbektaş Deklarasyonu”nun “inançsal ayağı”nı tamamlıyor:

3 Şubat 2019 Pazar

Hacıbektaş Deklarasyonu Bir Manifesto ile Hayat Buldu...

03.02.2019 günü Ankara’da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda Alevi Dernekler Federasyonu (ADFE), Alevi Vakıflar Federasyonu (AVF), Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF), Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı (HBVAKV), Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) ve Demokratik Alevi Dernekleri (DAD) adına yapılan 7 sayfalık ortak açıklamada “Aleviler cümle dinlere saygılıdır. Lakin kendi yolu vardır. Bunu kalıplara sokmaz. ‘Mezhep’, ‘din’, ‘içinde’, ‘dışında’ kavramları ve tartışmaları Aleviliği anlamak için yeterli değildir.” deniyor:

2 Şubat 2019 Cumartesi

Avusturya Alevi Diasporası’nın AİHM’ye Başvurusu Yapması Bekleniyor...

AİHM’de Alevilik tanımlamasına girilmediği kanaatindeyim. Grubun kendini nasıl tanımladığına bakıldığını düşünüyorum. Bununla birlikte tanımlamada, ibadette – uygulamada, bunları taşıyan – yürüten kurumlarda ve kaynaklarla, sosyal tabanlar arasında ciddi bir farklılık olduğunu ortaya koyabilmeleri gerekiyor: